سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مداحی راغب کیستی

مداحی راغب کیستی

دانلود نوحه راغب کیستی بسیار زیبا و شنیدنی

Download a new song of Ragheb – Kisti

دانلود مداحی راغب کیستی

متن مداحی راغب کیستی

کیستی کیستی کیستی! کیستی(:

کیستی تو ای! سکوت پریشان به روی نی(2)/:

کیستی که میچکد غم! تو از گلوی نی(2)*

بر نیزه اشک! ماه شیداترین نگاه//

تو با دلم چه کردی! در این هجوم درد

عشق تو چاره کرد تو با دلم! چه کردی…

مهرتو یا حسین! افتاده بر دلم(2)(:

بی تابم کن! من رودی تشنه ام(2)/:

از مهرت دم به دم سیرابم! کن(2)*

کیستی جهان! من نام ونشان من(2)//

کیستی کیستی کیستی! کیستی

کیستی تو ای سکوت! پریشان به روی نی(2)

کیستی که میچکد غم تو از گلوی! نی(2)(:

کیستی تو ای قرار! دل بی قرار من(2)/:

کیستی که بی تو گشته خزان! این بهار من(2)*

با ما امشب! بنشین دمی ببین و دلم را نظاره کن//

باما یکدم بنشین و شام! تار مراپرستاره کن!

بنشین نظاره کن! دلتنگی مرا(2)

این اشک زینب است بر خواب! سایه ها(:

ای یار هم قسم! در این شب ستم/:

بی تو کجا روم غم دارد! این دلم*

در کنارم! بنشین شب مرا روشن کن//

در این شب بی پایان! دل تو را میخواهد

کودک بی تابت! زحال تو میپرسد…

در این غم جانسوزان دل تو! را میخواهد(:

کیستی کیستی! که بی تو گشته خزان/:

که بی تو گشته خزان! این بهار من*

کیستی! کیستی کیستی کیستی//

کیستی تو ای سکوت پریشان! به روی نی(2)

کیستی! که میچکد غم تو از گلوی نی(2)

بر نیزه اشک ماه! شیداترین نگاه(:

تو با دلم چه کردی در این! هجوم درد/:

عشق! تو چاره کرد تو با دلم چه کردی*

مهرتو یا حسین افتاده! بر دلم(2)//

بی تابم! کن من رودی تشنه ام(2)

از مهرت دم به دم سیرابم! کن(2)

کیستی جهان! من نام ونشان من(2)(:

کیستی کیستی! کیستی کیستی/:

کیستی تو ای سکوت پریشان! به روی نی(2)*

کیستی که! میچکد غم تو از گلوی نی(2)//

کیستی تو ای پناه شب! دلشکستگان(2)

کیستی! تو ای ستاره ی شبهای کاروان(2)

برخیز بنگر زینب چه میکند! غم دلهای خسته را(:

برخیز بنگر امشب! به جستجوی تو در نی شکسته ها/:

برخیز و چاره کن! اشک دل رباب*

مادر چه! میکشد اه از سکوت اب//

شب در هجوم درد تنها! کس منی!

ای ماه! روی نی دلواپس منی

از جدایی امشب! چه شکوه ها دارد دل(:

که این غم بی پایان سر گذشت! عشق است/:

ای غمت ناپیدا! چه میرود بر دلها*

سرت به روی نی ها سرگدشت! عشق است//

مداحی راغب کیستی